Welkom

Diensten

Traject

Begeleiding

Kosten

Medewerkers

Contact
BANKAFSCHRIFTEN
CLIENT LOGIN

BUDGETBEGELEIDING
VOOR IEDEREEN DIE HULP
IN DE FINANCIEN KAN GEBRUIKEN.


WIJ STAAN VOOR U KLAAR
WIJ ZIJN OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG PER MAIL BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORTIJDEN EN TELEFONISCH BEREIKBAAR TIJDENS DE SPREEKUURTIJDENTRAJECT

Aanmelding en intakegesprek

U meldt zich aan of u wordt verwezen, eventueel middels het aanmeldingsformulier, en er wordt een afspraak ingepland. Het gesprek kan plaatsvinden bij u thuis, bij de verwijzende instantie of op ons kantoor. Tijdens het eerste gesprek wordt er kennisgemaakt. U kunt verwachtingen uitspreken en wij kunnen aangeven wat we kunnen aanbieden. Er wordt uitleg gegeven over het budgetbeheer of beschermingsbewind, kosten worden besproken en stukken worden in kopievorm in ontvangst genomen door ons. De budgetbeheerovereenkomst (bij budgetbeheer), machtigingen en verklaringen worden ondertekend door alle partijen.


Beheerrekening en inkomen

Vervolgens wordt er een beheerrekening bij uw eigen of een andere bank overgenomen / geopend. Eventueel wordt er ook een leefgeldrekening geopend, mocht er sprake zijn van een roodstand op de eigen privérekening. Stukken die ontvangen zijn van u worden geordend en tot een dossier gevormd. Tevens wordt het beschermingsbewind aangevraagd indien hiervan sprake is. Zodra de beheerrekening overgenomen of geopend is, wordt de machtiging voor het inkomen met een begeleidend schrijven verzonden naar de betreffende uitkerende instanties (werkgevers, uitkeringsinstanties en / of Belastingdienst) indien er sprake is van budgetbeheer. Gemiddeld duurt deze stap 4 tot 6 weken aangezien instanties dit verzoek moeten verwerken. Indien iemand leeft van een sociaal minimum, kan diegene in samenwerking met ons een verzoek indienen voor bijzondere bijstand voor de budgetbeheerkosten. Bij beschermingsbewind is de bewindvoerder bevoegd bijzondere bijstand voor zijn of haar kosten aan te vragen. Wanneer het beschermingsbewind uitgesproken is zal de bewindvoerder de beschikking inzake de onderbewindstelling kunnen gebruiken bij derden en zo het bewind kunnen opstarten.


Vaste lasten en budgetplan

Instanties betreffende de vaste lasten worden op de hoogte gesteld van het budgetbeheer of beschermingsbewind middels de budgetbeheerovereenkomst of de beschikking van de Kantonrechter en daarbij een schrijven. Er wordt in dit schrijven gevraagd om toekomstige facturen te verzenden naar ons en eventuele achterstanden door te geven. Er kan vervolgens een budgetplan worden opgesteld, mits vrijwel alle gegevens zijn aangeleverd, waarin de maandelijkse inkomsten en uitgaven duidelijk staan vermeld. Dit budgetplan wordt opgestuurd naar u waarna u uw goedkeuring kunt geven. Indien u geen op- of aanmerkingen heeft, wordt het budgetplan als akkoord beschouwd en worden betalingen volgens dit plan uitgevoerd. Tevens wordt door middel van een schrijven, welke u na alle voorbereidingen zal ontvangen, aan u gevraagd eventuele noodzakelijke stukken nog aan te leveren. Als eerste worden de vaste lasten en het leefgeld betaald. Aan de hand van het budgetplan, de facturen en de acceptgiro`s kunnen betalingen worden gedaan. Prioriteit ligt te allen tijden bij de vaste lasten en het leefgeld. Het restant kan voor overige lasten worden gebruikt, om te sparen of voor reserveringen. Iedere maand ontvangt u een overzicht, een kopie van de bankafschriften, zodat u de betalingen kunt controleren.


Afsluiten dossier budgetbeheer

Wanneer u geen budgetbeheer meer wilt of wanneer het budgetbeheer om welke reden dan ook beëindigd moet worden, worden de originele machtigingen voor het inkomen en de machtiging voor de maandelijkse inhouding opgestuurd naar u. Ook worden originele stukken zoals polissen of stukken van de vaste lasten verzonden naar u. Verder wordt de machtiging op de beheerrekening opgeheven en wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Door klantgericht te werken en budgetteringscursussen aan te gaan bieden, is het de bedoeling dat u uiteindelijk ook zelf weer voor uw financiën kunt zorg dragen.


Afsluiten dossier beschermingsbewind

Het beschermingsbewind kan door verschillende redenen eventueel beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld door benoeming van de bewindvoerder voor een bepaalde tijd, door overlijden van de bewindvoerder of cliënt, door ontslag van de bewindvoerder door de kantonrechter of wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen. Beëindiging verloopt altijd via de Rechtbank in uw regio.