Welkom

Diensten

Traject

Begeleiding

Kosten

Medewerkers

Contact
BANKAFSCHRIFTEN
CLIENT LOGIN

BUDGETBEGELEIDING
VOOR IEDEREEN DIE HULP
IN DE FINANCIEN KAN GEBRUIKEN.


WIJ STAAN VOOR U KLAAR
WIJ ZIJN OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG PER MAIL BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORTIJDEN EN TELEFONISCH BEREIKBAAR TIJDENS DE SPREEKUURTIJDENDIENSTEN

Budgetbeheer

De onderneming is gericht op budgetbeheer waarbij wij u kunnen begeleiden bij het leren budgetteren. Budgetbeheer betekent dat Budgetbegeleiding Roerdalen e.o. uw inkomen gaat beheren. Van dit inkomen worden uw betalingen gedaan waaronder uw leefgeld. Bij budgetbeheer blijft u zelf verantwoordelijk voor uw financiën aangezien budgetbeheer vrijwillige dienstverlening betreft. Dit wil zeggen dat u nog steeds vrij bent om te bepalen wat er met u financiën gebeurd, echter, dit gaat altijd in overleg met uw budgetbeheerder.


Beschermingsbewind

De onderneming is ook gericht op beschermingsbewind waarbij wij uw financiën volledig overnemen. Beschermingsbewind betekent dat wij door de Kantonrechter toegewezen worden als bewindvoerder waarbij de financiën zoveel mogelijk samen met de onder beschermingsbewindgestelde verzorgt worden. Dit is een stap verder ten opzichte van budgetbeheer en waarbij de verantwoordelijkheid over uw financiën grotendeels bij de beschermingsbewindvoerder ligt. Wanneer iemand als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken niet langer in staat is om zelf zijn financiën te beheren, is beschermingsbewind een betere keuze. Bij beschermingsbewind wordt de volledige bevoegdheid inzake de financiën overgenomen, waardoor ook belastingzaken, kwijtschelding e.d. geregeld kunnen worden.
Bij budgetbeheer en beschermingsbewind betekent dit o.a. dat uw inkomen maandelijks of wekelijks naar een geopende of bestaande bankrekening (de zogenoemde 'beheerrekening') wordt overgemaakt en vanuit die rekening worden maandelijks al uw vaste lasten en andere rekeningen betaald. U krijgt bij budgetbeheer en beschermingsbewind een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld. Hierbij wordt voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Tevens kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

Vaste lasten zijn regelmatig terugkerende betalingen die men als verplichting is aangegaan. Vaste lasten worden namens u betaald en worden gezien als prioriteit. Overige lasten worden eventueel betaald indien er een toereikend budget (inkomen) is.